جواب فعالیت های مطالعات پایه هشتم

پاسخ فعالیت ها و کاربرگه های مطالعات هشتم            

 


درس 1                                

 

فعالیت 1صفحه : 3

الف : جلوه ها و شکلهایی از احساس مسولیت ، تعاون ، همکاری ، کمک به همدیگرو همفکری برای حل مشکلات
ب : احساس وظیفه و مسولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده
پ : در ماجرای اول دوره درمان احمداقا طول می کشید- هزینه اش بیشتر می شد -علی ازنظر درسی ضعیف می
شد
در نتیجه خانواده احمد اقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیزمی شد .در ماجرای دوم بوی بدو نامطبوع زباله ها
شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری مردم می شد در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکلات فراوان دیگری نیزمی
شدند .
ت :خیر – اولا وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوماُ ممکن است روزی برای خود
ما نیز چنین اتفاقی پیش بیایدو توقع و انتظار کمک داشته باشیم ، پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد
وبا کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد .
فعالیت 2صفحه : 6
خیر زیرا کارها بر دوش یک نفر می افتد و اونیز بخاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری بکند تا همه کارها را بخو
بی کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری درهنگام پذیرایی از میهمان ها کمک درسی به خواهر و
برادر کوچکتر – همکاری درهنگام پذیرایی از میهمان ها انجام دهد ، در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب
مشکلات و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و
عدالت رعایت می شود
فعالیت 3صفحه : 6
خرید برای خانه - نظافت منزل – چیدن وسایل خانه- آماده کردن غذا و چایی – نگهداری از کوچکترها – کمک
درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری درهنگام پذیرایی از میهمانها
فعالیت 4صفحه : 6
همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله دراعیاد و مراسمات مختلف –کمک
به سالمندان و معلولان - کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال عمومی
فعالیت 5صفحه : 6
مساجد – حسینیه ها – دفاتر شوراهای اسلامی و شورای حل اختلاف - پایگاه بسیج – خانه های ریش سفیدان و
معتمدان محل
فعالیت 6صفحه : 6
خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح – عدم همدلی –عدم روحیه
تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزشهای لازم و کافی در تعاونی ها– حسادت و عداوتدرس 2                                  

 

فعالیت 1صفحه : 7
افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه –انجام بهتر فریضه ها و واجبات دینی
بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی –افزایش مال وبرکت روزی – آرامش خاطر و...
فعالیت 2صفحه : 7
جلوگیری از اختلافات ودر گیری های افراد و خانواده ها – ایجاد صلح و سازش میان مردم – رسیدگی به جاده ها و
سایر امکانات مورد نیاز روستاها و مناطق محروم –پرداخت دیه ی جرایم غیر عمد –حمایت از خانواده های
زندانیان – کمک به مناطق زلزله زده و سیل زده
فعالیت 3صفحه : 8بر عهده ی دانش آموز است . اما میتوان با مختصر توضیحی مکان مشخصی را یادآوری
کرد.
فعالیت 4صفحه : 8
به مادیات نباید دل بست چون با انجام کارهای نیک تنها یاد و نام نیک است که می ماند عاقبت به خیر بودن و
ماندگار بودن نام نیک – بقول سعدی : سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز . و...
فعالیت 5کاربرگه شماره 1صفحه : 8بستگی به علاقه و سلیقه دانش آموز دارد
فعالیت 6صفحه : 11بر عهده ی دانش آموز است . اما میتوان با مختصر توضیحی مکان مشخصی را یادآوری
کرد.
فعالیت 7صفحه : 11
برخورداری از کسب سود و منافع مشترک - حلمشکلاتاقتصادی اعضاوایجادرفاهوزندگیبهتراعضا برخورداری از اجر
معنوی و بذل و بخشش و نبودن فقر مادی و معنوی .


درس 3                                   

فعالیت 1صفحه : 15
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی – با رأی مستقیم مردم – 7نفر بودند که 2نفرشان انصراف دادند .
فعالیت 2صفحه – 1332 : 17بعدی – 1336اگر در آن زمان 18سال داشته باشند طبق قانون می توانند .
فعالیت 3صفحه : 17به ترتیب : راه و شهر سازی – فرهنگ و ارشاد اسلامی – بهداشت و درمان وآموزش پزشکی
– نیرو .


درس 4                           

فعالیت 1و 2صفحه : 22باراهنمایی دبیر دانش آموزان برنامه و فعالیت دلخواه خود را انجام دهند
.
فعالیت 3کاربرگه شماره 2صفحه : 21
: 1
– 1اعلام داوطلب شدن – 2تأیید صلاحیت – 3شرکت در تبلیغات – 4انتخاب شدن با کسب حداکثر آرا
– 5تنفیذ – 6تحلیف – 7انتخاب وزیران و معرفی آنها به مجلس .
: 2
1وزارت آموزش و پرورش 2وزارت بهداشت 3وزارت امور خارجه 4وزارت جهاد کشاورزی -5وزارت ورزش و
نوجوانان 6وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 7وزارت نیرو 8وزارت صنعت و معدن و تجارت
فعالیت 4صفحه : 21
سبب وابستگی کشور به نفت یا تک محصولی شدن میشود که در مواقع بحرانی مانند نوسانات قیمت جهانی یا تحریم
و جنگ با کاهش درآمد ومشکلا ت اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد . باید با همت و توانایی علمی جوانان و
دانشمندان و با تکیه بر علم و فناوری روز وبافعالیتهایی در زمینه کشاورزی و صنعت ، و با حمایت از تولیدات داخلی
و ملی صادرات غیر نفتی و تولیدات داخلی را افزایش داد تا از وابستگی و تک محصولی شدن دور شد .
بکار ببندیم صفحه : 22
به زبان دانش آموز مانند نمونه : از بین بردن محرومیت و فاصله طبقاتی – برقراری آرامش و امنیت - ایجاد
اشتغال - مهار تورم و برقراری ثبات اقتصادی -افزایش سطح فرهنگ و آگاهی مردم - رشد و پیشرفت کشور در
سطح بین المللی


درس 5                                      

فعالیت 1ص: 24
üبعنوان مثال استقلال طلبی یا شک و تردید
üبله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد می شود " استقلال طلبی " وبا شک
و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس .
üوارد نشدن به جمع ها و موقعیتهای اجتماعی غیر اجباری - داشتن اعتماد به نفس و شناخت واقعی خود
üبرنامه ریزی مناسب با مشورت افراد موفق - توجه به نصیحتهای والدین
فعالیت 2ص: 25
الف : اهداف کوتاه مدت : گرفتن نمرات خوب در پایان ترم – قبولی در آخر سال – خرید لپ تاپ یا تبلت آموزش
خوشنویسی و زبان انگلیسی و مراحل مقدماتی کامپیوتر تا یکی دو سال آینده
اهداف بلند مدت : رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد نظر – داشتن یک شرکت و یا کارخانه داشتن یک شغل
مناسب و دلخواه –خرید یک خانه مسکونی - انجام یک ازدواج موفق .
ب : بله با داشتن تلاش و پشتکار مناسب و توکل به خدا و برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی مناسب کارها.
ج : بطور مستقیم : والدین – خواهر و برادر بزرگتر – مربیان و معلمان ومشاور مدرسه و مشاوره با افراد موفق و با
مهارت در هر یک از این کارها . بطور غیر مستقیم :شناسایی استعدادها و توانایی خود – اعتماد به نفس و اعتماد
کامل و توکل به خداوند .
فعالیت 3ص: 26
الف : سریع اورا به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر کرد
ب : خانواده بهرام : نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده بهرام – هزینه بیمارستان و رفت و آمد خانواده و از کار و
زندگی افتادنشان .خانواده حامد که ازیکطرف نگران وضعیت بهرام بودند و از طرفی نگران بدنام شدن حامد در
محله .
ج : توپ را دوباره پس می داد ومی خواست که تکرار نکنند و در صورت تکرار با خانواده آنها صحبت می کرد واز
اولیای آنها و والدین خود کمک می گرفت ومقداری در مورد عواقب خشمگین شدن خود نیز فکر می کرد
فعالیت 4ص: 26
خیر ناخشنودی در ما احساس بد بوجود آورده و ما را وادار به انجام عمل بد می کند در این هنگام هورمونی در مغز
ترشح کرده و سبب افزایش ضربان قلب و فشار خون و گرفتگی عضلات می شودو در نتیجهبا از دست دادن تمرکز
حواس خود با صدای بلند فریاد زده و نمی توانیم بدرستی تصمیم بگیریم
فعالیت 5ص: 28
مانند نمونه : حضرت علی (ع) : خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می یابد .
فعالیت 6کاربرگه شماره 3ص : 28
بطور کلی بهتر است بر عهده دانش آموز گذاشته شود ، اما شیوه های احتمالی :
موقعیت : 1
بهتر است با در ک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند
موقعیت : 2ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ،پس نباید عصبانی شودبلکه با خونسردی ناراحتی خود
را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا بایددر انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد
موقعیت : 3
با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند وقول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران
کند
موقعیت : 4
سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند
فعالیت 7ص : 28
خیر – با این کار بر مشکلات زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کلافه کرده و دیگر نمی تواند براحتی از
دست و دام اعتیاد خلاص شود و به لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی به خود وارد می کند
فعالیت 8ص : 28
نهگفتن، یعنی وقتی ما نمیخواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن که به خود و دیگران
آسیبی برسانیم، مقاومت ونه گفتنمان را به راحتی ابراز کنیم. پس باید با بیان دلیل در برابر خواسته های نادرست
دیگران بتوانیم به راحتی مقاومت کرده و نه بگوییم
جهت راهنمایی بیشتر ؛ علت های زیادی در مشکل "نه گفتن "افراد نقش دارد، از جمله :
- دلسوزی کردن برای طرف مقابل و تصور اینکه اگر نه بگویید، شاید هیچ کس دیگر نخواهد یا نتواند به او کمک کند
و در نتیجه ممکن است کارش راه نیفتد،تصور اینکه اگر نه بگوید، طرف مقابل دیگراو را دوست نخواهد داشت
- اعتقاد به اینکه اگر از درخواست دیگران سر باز زند، آدم بد و خودخواهی محسوب شود
- ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل؛ که هیچکدام به هیچ وجه درست ومورد قبول کسی نیست
فعالیت 3ص : 28
علل فردی : مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد :
راه حل : با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را
شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.
علل خانوادگی : مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان :
راه حل : با تاکید برارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با
فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد.
علل اجتماعی : مانند دسترسی آسان به مواد مخدر - نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
راه حل : ایجادزمینه ی اشتغال برای همه اقشارجامعه - ارتقای فرهنگی افرادجامعه- کنترل شدیدمرزهای کشور.
فعالیت 12ص : 23
بدهی کلی -کثیفی وآشفتگی – بیماریهای دهان و دندان- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی- اختلالات پوستی
اختلالات عصبی وشناختی-اختلالات خواب وهذیان گویی - تهوع -یبوست-مشکلات شغلی و تحصیلی - تداخل
دارویی – خشونت درخانواده -طلاق- کاهش درآمدو فقر- بیکفایتی درانجام وظایف خانوادگی - غفلت
ازفرزندان – ضعف پایبندی به اصول اخلاقی ومذهبی- بی خانمانی شوبیکاری- انواع جرائم مثل سرقت
فعالیت 11ص : 23
بخاطر : جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 12مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات
خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه .


درس 6                                   

فعالیت شماره 1صفحه : 32
مهمترین وظیفه ی والدین مراقبت وتربیت صحیح فرزندان و تحویل آنها به جامعه است ، بخاطر انجام این مسولیت
مهم باید مواظب باشند
فعالیت شماره 2صفحه : 32
ارتباط با خدا ویاد اوبا دعا کردن و نماز خواندن انسان را آرام کرده و از وسوسه های شیطانی باز می دارد در آیه 45
سوره عنکبوت : إِنَّالصَّلاةَتَنْهَیعَنِالْفَحْشَآءِوَالْمُنکَر : همانانماز (انسانرا) ازفحشاومنکربازمیدارد
فعالیت شماره 3صفحه : 32
روزهداری- بپاداشتن نمازدراوّل وقت - تلاوت قرآن وتدبردرمعانی آن - مداومت برعمل خلاف تمایل نفسانی.
پرهیزازپرخوابی ،پرخوری وپرصحبت کردن،بیکاری،تنبلی وهرآنچه اراده راسست میکند. اشتغال به فعالیتهای
سخت ودشوار –خونسردی در برخورد بامسائل - ایمان داشتن به پیروزی و مهارت نه گفتن - هرعملی رابه محض
خطوربه ذهن انجام دهیدوبه لحظه بعدحواله ندهید. مجالست باافرادصاحب ذوق وهنر – خواندن کتب زندگی نامه
بزرگان وعبرت اززندگی آنها. دوری ازدل مشغولی به کارهای روزمره وعبث وبیهوده وپرهیزازروزمرگی
درکارها.ورزش های روح افزامانندشنا ،کوهنوردی،بیابان گردی و.. .
فعالیت شماره 4صفحه : 33
گفتگوی مسالمت آمیز با صاحب چک به همراه ریش سفید و یا از طریق شورای حل اختلاف و بدنبال آن مراجعه به
دادگاه و مشاوره با یک مشاور حقوقی و نهایتا طرح شکایت با استفاده از یک وکیل مناسب .
فعالیت شماره 5صفحه : 33
درموقعیت 1فحاشی وافترا وقدرت نمایی صورت گرفته و مجازات دارد ، باید شکایت کیفری طرح شود درموقعیت
2غصب عنوان شده و مجازات دارد ، باید شکایت کیفری طرح شود
فعالیت شماره 6صفحه : 33
ممکن است با آسیب رساندن به خود و دیگران سبب افزایش اختلافات و آشفتگی و بی نظمی شوند ، برای مثال در
مورد فعالیت شماره 4؛ اگر صاحب چک و فروشنده خودسرانه درگیر شوند ممکن است خسارت وارده از مبلغ چک
هم بیشتر شود واعتباروآبروی فروشنده برود و صاحب چک از کار و زندگیش بماند
به کار ببندیم صفحه : 34
:1انجمن مبارزه با مواد مخدر : نوشتن روزنامه دیواری یا مقاله ای با موضوع خطر و تهدیدات مواد
مخدر برگزاری سخنرانی توسط مدیر و مشاور – نمایش فیلم و تئاتر با موضوع افیون یا بلای خانمان سوز
: 3تماس با شماره 112یا ارسال پیامک سامانه 112122
: 4وکیل کسی است که دررشته ی حقوق درس خوانده وبه قوانین آشناست وپروانه ی (اجازه نامه) وکالت دارد و به
قوانین آشنایی کامل دارد و طی قراردادی با موکل خود به مسایل شکایت شده رسیدگی می کند تا حقی پایمال
نشود و درصدور حکم عادلانه به قاضی کمکی شود.


درس 7                                        

فعالیت شماره 1صفحه : 37
جهت انجام این فعالیت باید انواع رسانه ها را بدانیم ؛
– 1رسانه کلامی مانند زبان : اعلام نحوه دادن نمرات مستمری توسط معلم در کلاس
– 2رسانه چاپی یا نوشتاریمانند علائم،کتابها،روزنامه هاومجلّات: خواندن خبری از مجله رشد
- 3رسانه های الکترونیکی مانند : تلفن،رادیو،تلویزیون، اینترنت
مانند نمونه دریافت پیامک از طریق تلفن– شنیدن خبری از رادیو – دریافت مطالبی از طریق ایمیل


فعالیت شماره 2صفحه : 39
الف : - 1اختراع ماشین چاپ درقرن پانزدهم میلادی توسط گوتنبرگ آلمانی
-2استفاده ازالکتریسیته و اختراع تلگراف درسال 1842میلادی توسط مورس و اختراع تلفن توسط گراهامبل به
سال 1876میلادی
3به وجودآمدن ارتباطات بی سیم واختراع رادیو درسال 1835توسط مارکنی ایتالیایی
4اختراع سینما وتلویزیون وبه راه افتادن شبکه هاوایستگاه های تلویزیونی و ماهواره ای
ب : باورودرایانه به زندگی بشر،انقلابی درذخیرةاطلاعات به وجود آمدهاست.
ماهواره هاحجم زیادی ازاطلاعات را بدون آنکه به سیم نیازباشدازجایی به جای دیگرکرةزمین منتقل می کنند
ماهواره ها امکان استفاده ازتلفن همراه،شبکه های تلویزیونی واینترنت رافراهم می کنند.


فعالیت شماره 3صفحه : 39
- از اتفاقات جهان اطراف و حال و احوال همدیگر بی خبر می ماندیم
- تبادل اطلاعات و فناوری و اختراعات وکارهای اداری و آموزشی به کندی صورت می گرفت

 

 

درس نــهــــــم                      


.2سورة مَسَد (سورة 111قرآن مجید)


.3پیروی کورکورانة مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسلام با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی
اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسلام؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.


.4تطمیع پیامبر (صلیالله علیه و آله و سلم) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمتزنی و دشنامگویی به رسول خدا؛
منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر؛ آزار و شکنجة مسلمانان تا سرحد مرگ؛ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان؛
توطئه برای قتل پیامبر


.5مشرکان پیماننامة تحریم اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را درون صندوقچهای در کعبه نهادند. پس از سه سال پیامبر اسلام با
اشارة فرشتة وحی خبر داد که آن پیماننامه را موریانه خورده است و تنها عبارت «باسمک اللهم» از آن باقی مانده است.
مشرکان وقتی صندوقچه را گشودند با شگفتی درسی خبر رسول خدا را دریافتند و ناگزیر شدند دست از محاصره بردارند و
مسلمانان به زندگی عادی خود بازگردند و این یک پیروزی بزرگ برای آنان به شمار میرفت.


.8پیماننامه های پیامبر با مردم یثرب (عقبة اول و دوم)؛ توطئة مشرکان برای قتل حضرت محمد (صلی الله....)


.7مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه مبنای تاریخ و تقویم مسلمانان قرار گرفت و از آن زمان تا کنون 1333سال شمسی و 1435سال
قمری میگذرد.


درس دهــــــــــــم                     

فعالیت1-صفحه57:

-اصرارامام علی(ع) برعمل به قآن وسنت پیامبر واجرای کامل عدالت اسلامی.

-فتنه جویی سه گروه ثروت اندوزان(ناکثین) . ریاست طلبان(قاسطین) و ساده اندیشان(مارقین یا خوارج)

درس یازدهم                        

• .2یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتیکه اینان به عباسیان کردند:

الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برایحکومت و قدرت خود تصور میکردند.
 ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطئه و دسیسه بودند.


• .3ایران، عربستان، شام، فلسطین، مصر، لیبی و الجزایر• 3-مرکز خلافت: بغداد.

4-
 الف) شباهتها:

1-هر دو حکومت، از طریق نامشروع به قدرت رسیدند؛

2- معاویه با نیرنگ، زور شمشیرو خریدن افراد با نفوذ، خلیفه شد؛ عباسیان نیز با فریب و طرح دروغین شعار حکومت آل محمد قدرت را به دست گرفتند.
3-امویان و عباسیان هر دو خلافت را در خاندان خود موروثی کردند.

4-آنها در خشونت و ظلم نسبت به مخالفان به خصوصشیعیان و اهل بیتعلیهمالسلام دست کمی از یکدیگر نداشتند.

5-هر دوی آنها نسبت به اجرای اصول و ارزشهای اسلامیبی توجه و یا کم توجه بودند.

 
• ب) تفاوت ها:

عباسیان سیاست قوم گرایی امویان و برتری دادن اعراب نسبت به ایرانیان را ادامه ندادند، از این رو، در دوران خلافتآنان مقام و موقعیت سیاسی واجتماعی   ایرانیان مسلمانان ارتقا یافت و موفق شدند به مناصب بالای حکومتی مثل وزارت،حکومت ولایات و فرماندهی سپاه دست یابند.


درس 12                        

1-خیر؛ زیرا برخی از این سلسلهها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان و یا با تأیید خلیفة عباسی به قدرت رسیدند و خود راوفادار و مطیع خلافت نشان میدادند. با این حال، در ادارة قلمرو خود استقلال کامل داشتند و مانع دخالت خلیفه و عواملآن در درون قلمرو خود میشدند؛ اما حکومتهای صفاریان، علویان، آلبویه و آلزیار (زیاریان) بدون اجازه و تأییدخلیفه حکومت و قدرت را به دست گرفتند.
 روابط این حکومتها اغلب با خلافت عباسی خصمانه بود. یعقوب لیث صفاری بهعراق لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد مرکز خلافت را تصرف کند، اما موفق به این کار نشد علویان پیرو مذهب شیعهبودند و خلافت عباسی را غاصب میشمردند و از آن اطاعت نمیکردند. آل بویه دیگر سلسلة ایرانی موفق شد بغداد راتصرف کند و خلفای عباسی را حدود یک قرن تحت تسلط سیاسی خود درآورد.


3-این متن به روشنی بیانگر بی اعتمادی و دشمنی است که یعقوب لیث صفاری با خلافت عباسی داشت و از این رو به جنگ
سپاه خلیفه رفت، اما توفیقی نصیب او نشد.
• .7دانشآموزان را راهنمایی کنید که برای اجرای این فعالیت، متن درس، نقشهها و نمودار خط زمان را به دقت مرور
نمایند. 


درس13                                  1-زیرا سلجوقیان 

الف)موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمدة فلات ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه میشد، مسلط شوند.

ب) حکومتی نیرومند را به وجود آورند.

ج) در دوران سلجوقیان تشکیلات و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران شکل گرفت.
د)  قدرت و ثبات سیاسی، کشاورزی و بازرگانی رونق خوبی گرفت؛
ه) شهرنشینی گسترش یافت و شهرهای بزرگ و آبادی پا به عرصه نهادند؛  و) معماری، صنایع دستی و بسیاری از رشتههای هنرشکوفا شدند.


• 3سلجوقیان با شکست امپراتوری روم شرقی در جنگ ملازگرد، بر بخش وسیعی از آسیای صغیر (ترکیة امروزی و سوریه)مسلط شدند؛ 
به دلیل تسلط سیاسیطولانی سلجوقیان بر منطقة آسیای صغیر، آثار و بناهای زیادی از آن دوره بر جا مانده است.

5- علل اقتصادی: گسترش فقر، گرسنگی،بیماری های خطرناک و قحطی در اروپا ، و افزایش رفاه و رونق اقتصادی وتجاری درقلمرو اسلامی

علل سیاسی: حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی ودیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام- پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا ونگرانی اروپاییان از این مسئله- ضعف وفروپاشی امپراتور روم شرقی- توسعه طلبی و زیاده خواهی تجاری شهرهای ایتالیا

 

درس 15                           


1-خیر؛ زیرا مغولان به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آنها پس از فتح چین و ترکستانثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمینهای آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتلاعضای کاروانتجاری مغول توسط حکومت خوارزمشاهیان به چنگیز خان بهانة مناسبی داد که به ایران حمله کند 

2-
الف- علتهای مربوط به مبدأ(مغولستان و مغولان:) افزایش جمعیت قبایل مغول؛ قدرتمندی قبایل متحد پس از اتحاد؛
روحیة جنگجویی و خشونت مغولان؛ داشتن رهبری مصمم و با ارادة آهنین مانند چنگیز خان؛ انگیزة نیرومند مغولان برای
فتح سرزمینهای دیگر پس از موفقیت در فتح چین
ب – علت های مربوط به مقصد (ایران و خوارزمشاهیان:) ضعف حکومت خوارزمشاهیان و تسلط نداشتن بر فرمانروایان

/ 0 نظر / 21170 بازدید